Əlaqə

 

                                                                                                                           Tel: (+994 12) 480 16 25                      Email: info@incert.az


 

   

Yeniliklər / Beton konstruksiyaların təmiri və onlara texniki ximət üzrə yeni standart

 

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən ISO 16311-1:2014 “Beton konstruksiyaların təmiri və onlara texniki ximət.

 

Hissə 1: Ümumi prinsiplər” adlı yeni beynəlxalq standart nəşr edilib.

 

Standartda armaturla möhkəmliliyi artırılmış və armaturlaşdırılmamış konstruksiyalar, dəmir-beton kompozit konstruksiyalar daxil olmaqla, digər bütün növ beton konstruksiyaların təmiri və onlara texniki ximət göstərilməsinin ümumi prinsipləri və bununla bağlı şərh öz əksini tapıb.

 

Bundan başqa, standarda mövcud  tikililərin konstruktiv xarakteristikalrının bərpası üçün təmir və onların mühafizə olunması ilə bağlı tövsiyələr verilib.